Podpora pro těžce zdravotně postižené v pracovním životě a v zaměstnání

Integrační úřad při ZBFS je partnerem, kterého můžete oslovit na téma těžké zdravotní postižení a práce.

Prostřednictvím vyrovnávací dávky podporujeme zařazení těžce zdravotně postižených do zaměstnání na všeobecném trhu.
Různé zvláštní programy přispívají
k inkluzi tělesně postižených do pracovního života a do zaměstnání .

Důležité: Integrační úřad není Pracovním úřadem (Agentur für Arbeit), na niž se osoby mohou obracet při hledání práce. Za tímto účelem kontaktujte prosím místní pracovní úřad „Agentur für Arbeit“.

Pomoc pro každé pracovní místo

Naši techničtí poradci pomáhají podnikům při přeměně pracovních míst na pracovní místa pro zdravotně postižené.

Poskytujeme podnikům, v případě, že se jedná o těžké zdravotní postižení, finanční podporu.

Integrační úřad je kromě toho příslušným úřadem pro zvláštní ochranu před výpovědí zdravotně postižených.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku:
www.integrationsamt.bayern.de