Sociální odškodnění

Oběti války a násilí

Právo na sociální odškodnění upravuje zaopatření pro případ újmy na zdraví, za jejíž následky zodpovídá stát. ZBFS je také za určitých podmínek příslušným úřadem pro odškodnění obětí druhé světové války, a pro osoby, které se v Německu staly obětmi násilí.

Slepecké dávky
(Blindengeld)

Do příslušnosti ZBFS spadá rovněž jedna bavorská zvláštnost: slepecké dádáv dávky