Výkon nápravného opatření

je umístění pachatelů trestných činů v detenčních psychiatrických zařízeních, resp. V ústavech ochranného léčení. ZBFS vykonává odborný dohled nad nositeli výkonu nápravného opatření v Bavorsku. Zajištění kvality v zařízeních výkonu nápravného opatření je klíčovým bodem této činnosti.
Více informací zde: www.zbfs.bayern.de/massregelvollzug/amt
Sídlem Úřadu pro výkon nápravného opatření u ZBFS je Nördlingen.