Rodina a děti

Rodičovský příspěvek
(Elterngeld)

podporuje rodiče při péči o dítě v prvních měsících jeho života tím, že do jisté výše vyrovnává chybějící příjmy z pracovní činnosti. Kdo nebyl před porodem výdělečně činný, dostane minimální podporu.

Tip: Podejte svoji žádost pohodlně prostřednictvím internetu pod
www.elterngeld.bayern.de

Bavorský rodinný příspěvěk
(Bayerisches Familiengeld)

Bavorský svobodný stát poskytuje rodičům za každé dítě v druhém a třetím roce života, t.j. od 13. až do 36. měsíce života, 250 Eur měsíčně, počínaje třetím dítětem dokonce 300 Eur za měsíc. Tento rodinný příspěvek dostávají rodiče pro své děti, které se narodili po 1. říjnu 2015.

Je to dávka pro všechny rodiny, nezávislá na příjmu, nebo zaměstnanosti. Rodiče v Bavorsku mohou pobírat rodinný příspěvek, at už dítě navštěvuje školku, nebo je o něho pečováno v rodině.

Bavorský příspěvek
(Bayerisches Krippengeld)

Na jesle ulehčuje rodičům splácení poplatků za návštěvu jeslí, nebo dětských útulků denní péče, podporované bavorským zákonem pro vzdělávání, výchovu a péči o děti v jeslích, mateřských školkách a útulcích pro děti (KiBiG).

Od prvního ledna 2020 obdrží rodiče pro své jedno až dvouleté děti až 100,- Euro za měsíc - v závislosti na suktečných nákladech. Příspěvek na jesle bude vyplácen pouze těm rodičům, jejichž příjem nepřesáhne určitou hranici. Vedle rodičů mohou příspěvek získat i adoptivní rodiče a pěstouni.

Další informace a podání žádosti pod:
www.krippengeld.bayern.de

Bavorský úřad pro mládež
(Bayerisches Landesjugendamt)

Bavorský zemský úřad pro mládež (BLJA) je nadřízeným nositelem pomoci pro děti a mládež a je zodpovědný za její další odborný rozvoj.

BLJA poskytuje poradenskou službu a pomoc místním úřadům pro mládež a svobodným nositelům pomoci pro mládež.
Klíčovými úlohami jsou vypracování manuálů a konceptů pro pomoc dětem a mládeži, plánování pomoci mládeži, vypracovávání zpráv, a vzdělávání odborníků.
Vedle toho spadjí pod příslušnost BLJA i úlohy ochrany mládeže v oblasti médií, stejně jako Ústřední středisko pro adopci.
www.blja.bayern.de